Ändrade regler för Första - Fjärde AP-fonderna. Prop. 2017/18:271
Finansdepartementet

Ändrade regler för Första - Fjärde AP-fonderna. Prop. 2017/18:271

7600

76 kr (exkl. moms)

Föreslår att placeringsreglerna för Första - Fjärde AP-fonderna ska ändras i syfte att underlätta för dessa AP-Fonder att uppnå det övergripande målet för placeringsverksamheten. Det föreslås också att det ska införas ett nytt mål för placeringsverksamheten.
Tryckt upplaga: