Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter. Prop. 2019/20:161
Socialdepartementet

Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter. Prop. 2019/20:161

8700

87 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår att övergångsbestämmelserna till lagen om medicintekniska produkter och lagen om ackreditering och teknisk kontroll ändras. Förslaget beror på att Europaparlamentet och rådet beslutat skjuta fram den dag då förordningen om medicintekniska produkter ska börja tillämpas.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Format: Broschyr
  • Omfång: 22
  • Utgiven: 2020
  • ISBN: PROP1920161
  • Ämnen: Hälso- & sjukvård