Ändrade mediegrundlagar. Prop. 2017/18:49
Justitiedepartementet

Ändrade mediegrundlagar. Prop. 2017/18:49

35900

359 kr (exkl. moms)

Förslag på uppdaterade mediegrundlagar. Genom grundlagsändringen begränsas ansvariga utgivares ansvar för innehåll på nätet. Förslaget möjliggör också ett förbud mot databaser som sammanställer och sprider uppgifter om till exempel vilka som förekommer i domar i brottmål. Journalisters verksamhet eller publiceringar kommer däremot inte att påverkas av förslaget.Ansvariga utgivare ansvarar för allt material som finns på till exempel en tidnings webbplats. I flera fall utgör detta ett oöverskådligt material. Regeringen föreslår att utgivare får möjlighet att undgå straff- och skadeståndsrättsligt ansvar för innehåll på nätet om material tas bort inom två veckor efter en delgivning om stämning eller en underrättelse om att innehållet kan utgöra yttrandefrihetsbrott. Denna möjlighet gäller för material som har funnits på den aktuella webbplatsen i mer än ett år.