.
Ändrade förhållanden
  • Associationsrätt

Ändrade förhållanden

Johan Axhamn, Birgitta Nyström, Ola Svensson
45000

450 kr (exkl. moms)

Ändrade förhållanden

Ändrade förhållanden

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet (ACLU) bedriver forsknings- och seminarieverksamhet på centrala förmögenhetsrättsliga områden. En viktig del av den verksamhet som bedrivs inom ACLU är att regelbundet publicera böcker som består av originalbidrag från forskare och praktiker som har anknytning till ACLU. Målsättningen för ACLU:s publikationer är att de ska belysa aktuella och praktiskt relevanta frågor och utvecklingstendenser inom olika delar av affärsrätten på ett sätt som tillmötesgår krav på hög rättsvetenskaplig kvalitet.

Detta är ACLU:s tredje bok och har ändrade förhållanden som övergripande tema. Den aktuella händelse som inspirerat till temat är covid-19-pandemin som på många sätt har fordrat anpassningar till helt oväntade och förändrade situationer. I boken behandlas frågan om ändrade avtalsförhållanden utifrån många olika juridiska perspektiv. Flera av dem har en direkt anknytning till covid-19-pandemin, medan andra har mera generella infallsvinklar.

Boken vill tillgodose såväl behov hos dem som arbetar med avtalsskrivning och rättstillämpning i praktiken som det stora samhällsbehovet av fördjupad rättsvetenskaplig kunskap på området. Vissa bidrag lämpar sig även väl för undervisningsändamål.