Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation – lägesrapport 2012
Norstedts Juridik

Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation – lägesrapport 2012

10200

102 kr (exkl. moms)

Socialstyrelsen har sedan 2007 haft i uppdrag av regeringen att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Socialstyrelsen har också ett samordningsansvar över det insatsområde kring informationsstruktur som hanterar dessa frågor inom strategin för nationell eHälsa.Här presenteras en lägesrapport över uppdraget.
Produktdetaljer: