Ändamålsenlig lagstiftningsteknik när överträdelser av bestämmelser i EU-förordningar kriminaliseras
Skolverket

Ändamålsenlig lagstiftningsteknik när överträdelser av bestämmelser i EU-förordningar kriminaliseras

9300

93 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska lämna förslag på vilken lagstiftningsteknik som kan användas när man i Sverige straffebelägger överträdelser i EU-förordningar på fiskeområdet. Utredaren ska också förslå en eller flera lagstiftningstekniker som skulle kunna användas vid kriminaliersing av översträdelser även på andra områden. Syftet är att hitta en teknik som stämmer överens med svenska allmänna straffrättsliga grundsatser och med EU-rätten.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Skolverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 9
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Dir. 2018:037
  • ISBN/Best.nr: 68718-037
  • Ämnen: Lantbruk & Livsmedel, Straffrätt & Rättsväsen