.
Analyser och utvärderingar för effektiv styrning. SOU 2018:79
 • Ekonomi
 • Offentlig rätt

Analyser och utvärderingar för effektiv styrning. SOU 2018:79

Betänkande från Analys och utvärderingsutredningen (Fi 2017:06)

22000

220 kr (exkl. moms)

Analyser och utvärderingar för effektiv styrning. SOU 2018:79

Analyser och utvärderingar för effektiv styrning. SOU 2018:79

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 268
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824872-0
 • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

Presenterar en samlad strategi med förslag på vilka analys- och utvärderingsresurser regeringen behöver som stöd för sin uppgift att styra, säkerställa effektivitet och redovisa resultat till riksdagen.

Utredningens genomgång av regeringens analys- och utvärderingsresurser leder till slutsatsen att den nuvarande organisationen inte tillgodoser regeringens behov. En huvudsaklig förklaring är att myndigheternas uppgifter ser olika ut. Den potential som myndigheterna har att kunna ta fram relevanta beslutsunderlag till regeringen används därmed inte fullt ut. En annan huvudsaklig förklaring är att det saknas analys- och utvärderingsresurser med djupa sakkunskaper inom flera områden. Det innebär att regeringen i stället får vända sig till myndigheter som själva ansvarar för att genomföra regeringens politik.

De nuvarande analys- och utvärderingsmyndigheterna (Brå, ISF, IFAU, Kulturanalys, Tillväxtanalys,Trafikanalys och Vårdanalys) täcker helt eller delvis elva av statsbudgetens 27 utgiftsområden. För fem utgiftsområden krävs ett fortsatt utredningsarbete. Det gäller för följande utgiftsområden:
 • Nyanlända invandrares etablering,
 • Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande (inte konsumentpolitiken),
 • Allmän miljö- och naturvård,
 • Energi och
 • Areella näringar och landsbygd (utgiftsområdena 13, 18, 20, 21 och 23).

Utredningen föreslår att regeringen inrättar tre nya analys- och utvärderingsmyndigheter, som utgår från nuvarande myndigheter och som förbereds att ta sig an nya verksamhetsområden.

Särskild utredare: Urban Karlström.

Köp ditt eget exemplar och ta del av kompletta analyser och förslag!