Amorteringskrav. Prop. 2015/16:89
Finansdepartementet

Amorteringskrav. Prop. 2015/16:89

7600

76 kr (exkl. moms)

Förslaget innebär i huvudsak att långivare ska tillämpa villkor som bidrar till en sund amorteringskultur när de lämnar nya bolån. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förslås få meddela föreskrifter om amorteringskravet.

I propositionen lämnas förslag till en ny bestämmelse om amorteringskrav i lagen om bank- och finansieringsrörelse. För att minimera risken att nyproduktion av bostäder minskar, bör krediter som lämnas för förvärv av en nyproducerad bostad kunna undantas från amorteringskravet.

Undantag från amorteringskravet bör även kunna beviljas, dels genom att vissa särskilda skäl föreligger (t.ex. närståendes dödsfall, arbetslöshet, sjukdom eller skilsmässa), dels att undantaget ligger inom ramen för god kreditgivningssed. Enbart nya bolån ska omfattas av amorteringskravet.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 32
  • Utgiven: 2016
  • Serie: Prop. 2015/16:089
  • ISBN/Best.nr: PROP1516089
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering