Amning och föräldrars rökvanor
Norstedts Juridik

Amning och föräldrars rökvanor

10200

102 kr (exkl. moms)

Presentation av statistik över amning av barn under första levnadsåret och statistik över föräldrars rökvanor.Omfattar två olika delar; dels statistik över amning av barn under det första levnadsåret och dels statistik över föräldrarnas rökvanor. Statistiken samlas in enbart på gruppnivå. Eftersom individdata saknas är det inte möjligt att göra länkningar till andra register eller analyser av t.ex. amning bland rökande kvinnor.
Produktdetaljer: