Ämnesprov i årskurs 5 i engelska, svenska, svenska som andraspråk och matematik i sameskolan läsåret 2008/2009, ändrade föreskrifter
Skolverket

Ämnesprov i årskurs 5 i engelska, svenska, svenska som andraspråk och matematik i sameskolan läsåret 2008/2009, ändrade föreskrifter

6600

66 kr

Ändring i SKOLFS 2009:6.
Ingår i häfte SKOLFS 2010:18-28, 24 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: