Ämnesprov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2013/2014 (SKOLFS 2012:105), ändrade föreskrifter. SKOLFS 2013:145
Skolverket

Ämnesprov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2013/2014 (SKOLFS 2012:105), ändrade föreskrifter. SKOLFS 2013:145

7000

70 kr

Ändring till SKOLFS 2012:105.
Ingår i SKOLFS 2013:138-147. 18 s.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: