Ämnesprov i årskurs 4, 6 och 10 i specialskolan läsåret 2009/2010, ändrade föreskrifter
Skolverket

Ämnesprov i årskurs 4, 6 och 10 i specialskolan läsåret 2009/2010, ändrade föreskrifter

6600

66 kr (exkl. moms)

Ändring i SKOLFS 2009:10.
Ingår i häfte SKOLFS 2010:18-28, 24 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.