Ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2013/2014 (SKOLFS 2012:103), ändrade föreskrifter. SKOLFS 2013:143
Skolverket

Ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2013/2014 (SKOLFS 2012:103), ändrade föreskrifter. SKOLFS 2013:143

7000

70 kr

Ändring till SKOLFS 2012:103.
Ingår i SKOLFS 2013:138-147. 18 s.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: