Ämnesprov i årskurs 3, 5 och 9 i grundskolan läsåret 2009/2010 (SKOLFS 2009:8), ändrade föreskrifter
Skolverket

Ämnesprov i årskurs 3, 5 och 9 i grundskolan läsåret 2009/2010 (SKOLFS 2009:8), ändrade föreskrifter

6600

66 kr (exkl. moms)

Ändring i SKOLFS 2009:8.
Ingår i häfte SKOLFS 2010:18-28, 24 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.