Ämnesplan för ämnet teater i gymnasieskolan, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:41
Skolverket

Ämnesplan för ämnet teater i gymnasieskolan, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:41

18500

185 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2010:182.
Ingår i SKOLFS 2012:35-55. 76 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.