Ämnesplan för ämnet språk specialisering i gymnasieskolan, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:54
Skolverket

Ämnesplan för ämnet språk specialisering i gymnasieskolan, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:54

18500

185 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2011:139
Ingår i SKOLFS 2012:35-55. 76 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: