Ämnesplan för ämnet rennäring i gymnasieskolan och inom kommunalvuxenutbildning på gymnasial nivå, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:62
Skolverket

Ämnesplan för ämnet rennäring i gymnasieskolan och inom kommunalvuxenutbildning på gymnasial nivå, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:62

18500

185 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2011:168
Ingår i SKOLFS 2012:56-68. 96 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.