Ämnesplan för ämnet moderna språk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:95
Skolverket

Ämnesplan för ämnet moderna språk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:95

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2010:124.
Ingår i SKOLFS 2012:95-98. 32 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.