Ämnesplan för ämnet mobila arbetsmaskiner i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:96
Skolverket

Ämnesplan för ämnet mobila arbetsmaskiner i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:96

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2011:167.
Ingår i SKOLFS 2012:95-98. 32 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.