Ämnesplan för ämnet matematik i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreskrifter. SKOLFS 2013:58
Skolverket

Ämnesplan för ämnet matematik i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreskrifter. SKOLFS 2013:58

29000

290 kr

Ingår i SKOLFS 2013:21-87. 170 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: