Ämnesplan för ämnet livsmedels- och näringskunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå. SKOLFS 2013:105
Skolverket

Ämnesplan för ämnet livsmedels- och näringskunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå. SKOLFS 2013:105

29000

290 kr (exkl. moms)

Ingår i SKOLFS 2013:88-137. 280 s.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.