Ämnesplan för ämnet husbyggnad i gymnasieskolan, ändrade föreskrifter
Skolverket

Ämnesplan för ämnet husbyggnad i gymnasieskolan, ändrade föreskrifter

29000

290 kr (exkl. moms)

Ändring i SKOLFS 2010:234.
Ingår i SKOLFS 2011 73-117. 148 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.