Ämnesplan för ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2013:47
Skolverket

Ämnesplan för ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2013:47

29000

290 kr (exkl. moms)

Ingår i SKOLFS 2013:21-87. 170 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.