Ämnesplan för ämnet fotografisk bild i gymnasieskolan, ändrade föreskrifter
Skolverket

Ämnesplan för ämnet fotografisk bild i gymnasieskolan, ändrade föreskrifter

29000

290 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2010:179
Ingår i SKOLFS 160-181, 180 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.