Ämnesplan för ämnet fartygsteknik i gymnasieskolan, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:53
Skolverket

Ämnesplan för ämnet fartygsteknik i gymnasieskolan, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:53

18500

185 kr

Ändring av SKOLFS 2011:134
Ingår i SKOLFS 2012:35-55. 76 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: