Ämnesplan för ämnet entreprenörskap i gymnasieskolan, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:36
Skolverket

Ämnesplan för ämnet entreprenörskap i gymnasieskolan, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:36

18500

185 kr

Ändring av SKOLFS 2010:88.
Ingår i SKOLFS 2012:35-55. 76 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: