Ämnesplan för ämnet design i gymnasieskolan, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:40
Skolverket

Ämnesplan för ämnet design i gymnasieskolan, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:40

18500

185 kr

Ändring av SKOLFS 2010:131.
Ingår i SKOLFS 2012:35-55. 76 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: