Ämnesplan för ämnet datorstyrd produktion i gymnasieskolan, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:44
Skolverket

Ämnesplan för ämnet datorstyrd produktion i gymnasieskolan, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:44

18500

185 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2010:204.
Ingår i SKOLFS 2012:35-55. 76 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: