Ämnesplan för ämnet dansteknik i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå, ändrade föreskrifter (SKOLFS 2010:174). SKOLFS 2013:132
Skolverket

Ämnesplan för ämnet dansteknik i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå, ändrade föreskrifter (SKOLFS 2010:174). SKOLFS 2013:132

29000

290 kr

Ändring av SKOLFS 2010:174
Ingår i SKOLFS 2013:88-137. 280 s.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: