Ämnesplan för ämnet berghantering i gymnasieskolan, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:50
Skolverket

Ämnesplan för ämnet berghantering i gymnasieskolan, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:50

18500

185 kr

Ändring av SKOLFS 2010:229.
Ingår i SKOLFS 2012:35-55. 76 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: