Ämnesplan för ämnet anläggning i gymnasieskolan, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:49
Skolverket

Ämnesplan för ämnet anläggning i gymnasieskolan, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:49

18500

185 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2010:227.
Ingår i SKOLFS 2012:35-55. 76 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.