Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige - så kan avtalen genomföras. SOU 2017:58
Justitiedepartementet

Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige - så kan avtalen genomföras. SOU 2017:58

55000

550 kr

För att genomföra avtalen föreslår Preclearanceutredningen två nya författningar och ändringar i tiotalet andra. Utredningen föreslår bland annat:
  • En ny lag ska reglera förutsättningarna för amerikansk myndighetsutövning på svenskt territorium och vilka befogenheter de amerikanska inresekontrollanterna har i Sverige.
  • De amerikanska inresekontrollanterna på Arlanda ska ha rätt att arbeta i amerikansk uniform samt kunna vara utrustade med batong, handfängsel och pepparspray (OC-spray). De ska även kunna ha tillgång till pistol eller revolver, men dessa får endast användas för att avvärja ett överhängande brottsligt angrepp på person i kontrollområdet och ska förvaras inlåsta under övrig tid.
  • I enlighet med avtalen ska den amerikanska personal som arbetar i Sverige, liksom deras anhöriga, ha immunitet och privilegier i viss omfattning.
Utöver förslag innehåller betänkandet även bedömningar när det gäller bl.a. enskildas rättssäkerhet, dataskydd samt vissa frågor om sekretess och migration.Särskild utredare: Stefan Mann
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: