Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015. Prop. 2014/15:123
Miljö- och energidepartementet

Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015. Prop. 2014/15:123

7600

76 kr (exkl. moms)

Här föreslås en justering av kvotkurvan i lagen (2011:1200) om elcertifikat. Justeringen görs med anledning av den kontrollstation 2015 som genomförs för elcertifikatssystemet och den ambitionshöjning för den förnybara elproduktionen till 2020 som aviserades i regeringsförklaringen och i budgetpropositionen för 2015.
Tryckt upplaga: