Allmänna skattetabeller m.m. för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2006, föreskrifter
Skatteverket

Allmänna skattetabeller m.m. för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2006, föreskrifter

6200

62 kr (exkl. moms)

Beträffande beskattningsåret 2005 se SKVFS 2004:26

Prenumerera på SKV Skatt