Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering
Skolverket

Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering

3500

35 kr

De allmänna råden och kommentarerna är tänkta att utgöra en grund när skolhuvudmän och skolor planerar, organiserar och genomför studie- och yrkesorienteringen för eleverna i de olika skolformerna.

De allmänna råden gäller för all offentlig skolverksamhet dvs. kommuner, landsting och stat då de i egen regi eller genom entreprenad bedriver utbildning och är huvudmän för verksamheten.Råden kan också ge vägledning förfristående skolor i deras arbete med studie- och yrkesorientering. Råden riktar sig till tjänstemän och politiker i kommunen, rektorer, studie och yrkesvägledare, lärare samt annan personal i samtliga skolformer där studie- och yrkesorientering enligt bestämmelserna ska förekomma. I vissa fall framgår att de allmänna råden eller kommentarerna vänder sig till de verksamma i endast en skolform, i övrigt gäller råden alla skolformer

Produktdetaljer:
  • Utgivare: Skolverket
  • Omfång: 28
  • Utgiven: 2009
  • ISBN: skv091102