Allmänna råd (2000:1) om kurser i gymnasieskolans nationella program, ändring
Skolverket

Allmänna råd (2000:1) om kurser i gymnasieskolans nationella program, ändring

6300

63 kr (exkl. moms)

Bestämmelser, allmänna råd om vilka kurser som ska erbjudas inom utrymmet för valbara kurser eller individella val.

Ingår i häfte SKOLFS 2008:69-71, 16 sidor.Prenumerera på SKOLFS.