Allmänna förvaltningsdomstolar, ändrad lag
Justitiedepartementet

Allmänna förvaltningsdomstolar, ändrad lag

0

0 kr (exkl. moms)

Ändr. 20 §. I kraft 1 januari 2008. Jfr prop. 2006/07:117