.
Allmänna fastighetsrätten

Allmänna fastighetsrätten

Richard Hager

En introduktion

27900

279 kr (exkl. moms)

Allmänna fastighetsrätten

Allmänna fastighetsrätten

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 6
  • Omfång: 148
  • Utgiven: 2023
  • ISBN: 9789139027935
  • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Författare: Richard Hager

Om boken

I denna bok ges en introducerande framställning av den allmänna fastighetsrätten och den spänner således över ett brett spektrum av frågor. I boken behandlas regler om vad som utgör fast egendom, regler om köp, gåva och byte av fast egendom, regler om servitut och nyttjanderätter till fast egendom, regler om sakrättsliga förhållanden avseende fast egendom och regler om inskrivning.

Även om boken är en introduktion till ämnet allmän fastighetsrätt och därför i första hand behandlar huvudfrågor inom detta ämne, ges ändå utrymme för en genomgång av mer detaljerade frågeställningar på flera områden. Boken är avsedd för den som söker en bred framställning över den allmänna fastighetsrätten och är försedd med litteraturhänvisningar för den som är i behov av ytterligare fördjupning.