.
Allmän köprätt
  • Förmögenhetsrätt

Allmän köprätt

Jan Ramberg, Johnny Herre
49300

493 kr (exkl. moms)

Allmän köprätt

Allmän köprätt

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Denna bok innehåller en samlad redogörelse för köprättsliga problem som uppkommer vid tillämpning av köplagen, internationella köplagen (CISG), 2022 års konsumentköplag och reglerna i 4 kap. jordabalken om fastighetsköp. I boken behandlas det köprättsliga regelsystemet, andra regler av betydelse för köpen, förhållandet mellan köprätten och standardavtalspraxis på området samt de viktigaste beståndsdelarna i de större standardavtalen inom det köprättsliga området. Boken vänder sig såväl till juridikstuderande och andra studerande vid universitet och högskolor som till praktiker som kommer i kontakt med det köprättsliga området.