.
Allmän köprätt
  • Förmögenhetsrätt

Allmän köprätt

49000

490 kr (exkl. moms)

Allmän köprätt

Allmän köprätt

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 9
  • Omfång: 300
  • Utgiven: 2019
  • ISBN: 9789139209010
  • Ämnen: Förmögenhetsrätt
  • Taggar:
  • Författare: Jan Ramberg, Johnny Herre

Om boken

Allmän köprätt innehåller en samlad redogörelse för köprättsliga problem som uppkommer vid tillämpning av köplagen, internationella köplagen (CISG), konsumentköplagen och reglerna i 4 kap. jordabalken om fastighetsköp. Här behandlas det köprättsliga regelsystemet, andra regler av betydelse för köpen, förhållandet mellan köprätten och standardavtalspraxis på området samt de viktigaste beståndsdelarna i de större standardavtalen inom det köprättsliga området. Boken vänder sig såväl till juridikstuderande och andra studerande vid universitet och högskolor som till praktiker som kommer i kontakt med det köprättsliga området.