Allmän köprätt
Wolters Kluwer

Allmän köprätt

46800
Tryckt upplaga
Digital upplaga

468 kr (exkl. moms)

Författare:
Jan Ramberg , Johnny Herre
Denna bok innehåller en samlad redogörelse för köprättsliga problem som uppkommer vid tillämpning av köplagen, internationella köplagen (CISG), konsumentköplagen och reglerna i 4 kap. jordabalken om fastighetsköp. I boken behandlas det köprättsliga regelsystemet, andra regler av betydelse för köpen, förhållandet mellan köprätten och standardavtalspraxis på området samt de viktigaste beståndsdelarna i de större standardavtalen inom det köprättsliga området.

Boken vänder sig såväl till juridikstuderande och andra studerande vid universitet och högskolor som till praktiker som kommer i kontakt med det köprättsliga området.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 282
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913920771-9

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Jan Ramberg , Johnny Herre
Denna bok innehåller en samlad redogörelse för köprättsliga problem som uppkommer vid tillämpning av köplagen, internationella köplagen (CISG), konsumentköplagen och reglerna i 4 kap. jordabalken om fastighetsköp. I boken behandlas det köprättsliga regelsystemet, andra regler av betydelse för köpen, förhållandet mellan köprätten och standardavtalspraxis på området samt de viktigaste beståndsdelarna i de större standardavtalen inom det köprättsliga området.

Boken vänder sig såväl till juridikstuderande och andra studerande vid universitet och högskolor som till praktiker som kommer i kontakt med det köprättsliga området.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Förmögenhetsrätt
  • Publicerad: 2016-05-04
  • Version: 8
  • ISBN: 978-913920771-9