Allmän avtalsrätt
Wolters Kluwer

Allmän avtalsrätt

59400
Tryckt upplaga
Digital upplaga

594 kr (exkl. moms)

Denna bok behandlar avtalsrätten i vid bemärkelse och omfattar bl.a.

 • – avtalsrättens huvudteorier
 • – avtals uppkomst och ingående
 • – ansvaret för culpa in contrahendo
 • – fastställande av avtals innehåll (inklusive avtalstolkning)
 • – standardavtalsrätt
 • – betydelsen av ändrade förhållanden
 • – konsekvenser av avtalsbrott.

  Internationaliseringen av svensk rätt går snabbt. Betoningen på internationell avtalsrätt är motiverad dels av att svenskt näringliv internationaliseras allt mer, dels av att insikter i hur avtalsrättsliga problem löses i andra rättssystem ökar förståelsen för den svenska avtalsrätten.
 • Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 310
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913920770-2

  Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

  Denna bok behandlar avtalsrätten i vid bemärkelse och omfattar bl.a.

 • – avtalsrättens huvudteorier
 • – avtals uppkomst och ingående
 • – ansvaret för culpa in contrahendo
 • – fastställande av avtals innehåll (inklusive avtalstolkning)
 • – standardavtalsrätt
 • – betydelsen av ändrade förhållanden
 • – konsekvenser av avtalsbrott.

  Internationaliseringen av svensk rätt går snabbt. Betoningen på internationell avtalsrätt är motiverad dels av att svenskt näringliv internationaliseras allt mer, dels av att insikter i hur avtalsrättsliga problem löses i andra rättssystem ökar förståelsen för den svenska avtalsrätten.
 • Målgrupp
  Studerande, Juridiska
  Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Förmögenhetsrätt
  • Publicerad: 2016-01-12
  • Version: 10
  • ISBN: 978-913920770-2