.
Allmän avtalsrätt
  • Förmögenhetsrätt

Allmän avtalsrätt

Jan Ramberg, Christina Ramberg
61800

618 kr (exkl. moms)

Allmän avtalsrätt

Allmän avtalsrätt

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om boken

Denna bok behandlar avtalsrätten i vid bemärkelse och omfattar bl.a.

  • – avtalsrättens huvudteorier
  • – avtals uppkomst och ingående
  • – ansvaret för culpa in contrahendo
  • – fastställande av avtals innehåll (inklusive avtalstolkning)
  • – standardavtalsrätt
  • – betydelsen av ändrade förhållanden
  • – konsekvenser av avtalsbrott.

    Internationaliseringen av svensk rätt går snabbt. Betoningen på internationell avtalsrätt är motiverad dels av att svenskt näringsliv internationaliseras allt mer, dels av att insikter i hur avtalsrättsliga problem löses i andra rättssystem ökar förståelsen för den svenska avtalsrätten.