Alkoholstatistik 2010
Statens folkhälsoinstitut

Alkoholstatistik 2010

7100

71 kr (exkl. moms)

Redovisar statistik över försäljning, produktion, import och export av alkoholdrycker i Sverige samt statistik över aktörer på marknaden (partihandlare och restauranger med flera).Syftet med rapporten är att ge en översiktlig bild av alkoholhanteringen i Sverige, både vad gäller omfattning och utveckling över tid. Statistiken ligger även till grund för kontroll, utvärdering och uppföljning på alkoholområdet.This report contains figures pertaining to sales, production, import/export of alcoholic beverages in Sweden as well as statistics on market players (wholesalers, restaurants etc).
Produktdetaljer: