Alkoholreklam i sociala medier m.m. SOU 2017:113
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt
 • Ekonomi & Näringsliv
 • Hälso & sjukvard
 • Kommunikation & IT
 • Kultur
 • Sociala frågor

Alkoholreklam i sociala medier m.m. SOU 2017:113

Slutbetänkande från Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor

22000

220 kr (exkl. moms)

Alkoholreklam i sociala medier m.m. SOU 2017:113

Alkoholreklam i sociala medier m.m. SOU 2017:113

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 257
 • Utgiven: 2018
 • Serie: SOU 2017:113
 • ISBN/Best.nr: 978-913824744-0
 • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Hälso & sjukvard, Kommunikation & IT, Kultur, Sociala frågor

Om publikationen

Förbud mot kommersiella annonser för alkoholdrycker och alkoholhaltiga preparat i sociala medier föreslås. Förslaget innebär att det blir förbjudet att annonsera för alkoholdrycker och alkoholhaltiga preparat (t.ex. alkoglassar) i sociala medier. Överträdelse mot förbudet föreslås kunna ge sanktioner genom en marknadsstörningsavgift. Marknadsstörningsavgiften är en sanktion för grova överträdelser av regelverket och föreslås uppgå till max 10 miljoner kronor, det vill säga samma sanktionsmöjligheter som överträdelser av annonsförbudet i radio och tv redan har.

Forskning visar att exponering för alkoholreklam ökar ungas konsumtionsmönster såsom tidigare alkoholdebut och förhöjd alkoholkonsumtion. Det finns en inkonsekvens i befintlig lagstiftning, bland annat gäller ett förbud mot alkoholreklam i radio och tv, vilket gör att skyddet för barn och unga är högre för dessa medier jämfört med sociala medier.

Särskild utredare: Ingeborg Simonsson
Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!