Alkoholhaltiga preparat avsedda för förtäring och vissa marknadsföringsfrågor
Socialdepartementet

Alkoholhaltiga preparat avsedda för förtäring och vissa marknadsföringsfrågor

8000

80 kr (exkl. moms)

I syfte att säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering inom alkoholområdet för att skydda folkhälsan och framför allt skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av alkohol ska utredaren bland annat analysera och lämna förslag, inklusive författningsförslag, om hur alkoholhaltiga preparat som är avsedda för förtäring bör regleras.

Utredaren ska dessutom:
  • analysera och lämna förslag, inklusive författningsförslag, om hur marknadsföring via framför allt digitala medier kan begränsas i syfte att skydda barn och unga mot att exponeras för marknadsföring av alkohol,
  • analysera tillämpningen av alkohollagen i vissa delar och vid behov lämna förslag, inklusive författningsförslag, om hur lagstiftningen bör förtydligas i dessa delar i syfte att skapa förutsättningar för en förutsebar, effektiv och konsekvent tillämpning.

Uppdraget omfattar inte att föreslå ändringar i grundlag.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 14
  • Utgiven: 2016
  • Serie: Dir. 2016:080
  • ISBN/Best.nr: 68716-080
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Hälso & sjukvard, Kommunikation & IT