Alkohol
Statens folkhälsoinstitut

Alkohol

9000

90 kr

Syftet med denna rapport är att visa hur förutsättningarna för hälsa har utvecklats 2004–2009 inom målområde 11 med fokus på alkohol, och vilka åtgärder som har genomförts samt att ge rekommendationer till framtida åtgärder.Rapporten vänder sig i första hand till sakkunniga och praktiker inom alkoholområdet och politiker, som genom denna skrift får ett fördjupat underlag för att följa upp genomförda åtgärder och göra prioriteringar för framtidens folkhälsa inom målområde 11. Denna rapport är en av 21 underlagsrapporter för Folkhälsopolitisk rapport 2010.
Produktdetaljer: