Äldres miljöer för fysisk aktivitet
Statens folkhälsoinstitut

Äldres miljöer för fysisk aktivitet

6600

66 kr (exkl. moms)

I denna skrift beskrivs vilka faktorer i närmiljön som främjar fysisk aktivitet och utevistelse för äldre, till exempel social sammanhållning i bostadsområden, promenadvänlighet och tillgång till närnatur, trygghet, säkerhet och tillgänglighet.

Det lyfts även fram ett antal lärande exempel som visar vad som är praktiskt möjligt att åstadkomma med rätt resurser och prioriteringar.Detta är den fjärde skriften i en serie med fyra delrapporter. Skrifterna är en del av Statens folkhälsoinstituts regeringsuppdrag Stödjande miljöer för fysisk aktivitet 2006–2008, som handlar om att påbörja ett långsiktigt utvecklingsarbete kring byggd miljö och fysisk aktivitet.

Produktdetaljer: