Äldres arbetsutbud och möjligheter till sysselsättning. En kunskapsöversikt
Finansdepartementet

Äldres arbetsutbud och möjligheter till sysselsättning. En kunskapsöversikt

18200

182 kr (exkl. moms)

Andelen äldre som arbetar har ökat, men de som har lämnat arbetsmarknaden i förtid återvänder sällan. Det konstateras också att tillgången till olika trygghetssystem, inklusive de kollektivavtalade pensionerna, verkar spela en viktig roll för om man väljer att gå i pension eller inte. Vidare betonas i rapporten att arbetsgivarens merkostnader för att anställa äldre arbetskraft, vare sig dessa är faktiska eller förväntade, påverkar efterfrågan på äldre arbetskraft negativt
Tryckt upplaga: