.
Äldrerätt
  • Socialrätt
  • Familjerätt

Äldrerätt

Titti Mattsson, Ann Numhauser-Henning

ett nytt rättsområde

42000

420 kr (exkl. moms)

Äldrerätt

Äldrerätt

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Denna bok är en introduktion till ett nytt och angeläget rättsområde: äldrerätt. Sverige och vår omvärld möts i dag av ett snabbt befolkningsåldrande. Detta kräver att vi identifierar områden inom juridiken som berörs av äldres rätt och därför behöver ingå i ett nytt äldrerättsligt rättsområde i ett svenskt perspektiv. Boken tar upp centrala frågeställningar som juristen och juridiken ställs inför med avseende på äldres rättsliga ställning i dagens och framtidens samhälle. Det handlar om samhällets och rättens roll att tillgodose den åldrande människans behov av grundläggande skydd och stöd, men också om att förstå de särskilda problem och utmaningar en åldrande befolkning innebär på viktiga samhällsområden.
Äldrerätt riktar sig till studenter och andra akademiker inom exempelvis rättsvetenskap, socialt arbete och geriatrik, men också politiker, lagstiftare, advokater, domare och många andra yrkesgrupper. En förhoppning är att boken ska inspirera till kursutveckling av olika slag inom den svenska högskolesektorn.
Bakgrunden till boken är arbetet i den äldrerättsmiljö – The Norma Elder Law Research Environment – som sedan 2012 syftar till att etablera äldrerätten som ett rättsvetenskapligt ämne i Sverige och övriga Europa.
1