.
Äldreomsorgen under pandemin. SOU 2020:80
 • Hälsa och sjukvård
 • Offentlig rätt
 • Hälso och sjukvård
 • Offentlig förvaltning

Äldreomsorgen under pandemin. SOU 2020:80

Delbetänkande från Coronakommissionen (S 2020:09)

22500

225 kr (exkl. moms)

Äldreomsorgen under pandemin. SOU 2020:80

Äldreomsorgen under pandemin. SOU 2020:80

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Omfång: 310
 • Utgiven: 2020
 • ISBN/Best.nr: 978-913825132-4
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt
 • Taggar: Hälso och sjukvård, Offentlig förvaltning

Om publikationen

Coronakommissionens bedömning avseende de viktigaste orsakerna till den stora smittspridningen och de höga dödstalen bland äldre i Sverige. Kommissionen menar att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad när pandemin slog till. Detta bottnade i strukturella brister vilka varit kända före virusutbrottet. För dessa brister bär den sittande regeringen och tidigare regeringar det yttersta ansvaret. Regeringen borde ha tagit de initiativ som behövts för att äldreomsorgen skulle stå bättre rustad för en kris av detta slag. Strategin att skydda de äldre har, enligt kommissionen, misslyckats. De strukturella bristerna i äldreomsorgens beredskap beror, enligt kommissionen, bland annat på:

 • en fragmenterad organisation,
 • ett behov av högre bemanning, ökad kompetens, och rimliga arbetsförhållanden,
 • ett otillräckligt regelverk,
 • hinder för kommunerna att anställa läkare och få tillgång till medicinsk utrustning, och
 • sena och ibland otillräckliga beslut och åtgärder.

Kommissionens ordförande: Mats Melin

Köp ditt eget tryckta exemplar och ta del av kommissionens bedömningar!

Se längre ned för länk till relaterad produkt.